Gwarantujące Postęp  
Usługi i szkolenia

Usługi i szkolenia rozwiązujące problemy związane z zabezpieczeniem danych osobowych i informacji. Pomogą Twojemu biznesowi zaoszczędzić czas na zgodność, zmniejszyć ilość obowiązków, uświadomić kadrę, stworzyć skuteczne procedury oraz rozwiązania zapobiegające naruszeniom i niezgodnościom podczas kontroli. 

Dawka wiedzy w poniższych artykułach:

IOD niezbędny w Spółdzielniach prowadzących monitoring
Organ nadzorczy w sprawach ochrony danych osobowych ​​- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przypomina ​​w stworzonym Sprawozdaniu z działalności w roku 2018 o[...]
Audyt PSD2 w Banku Spółdzielczym – przegląd nowych wymagań i zmian
Dyrektywa PSD2 stanowi niewątpliwie wyzwanie dla Banków Spółdzielczych jednym z podstawowych założeń regulacji jest umożliwienie dostępu do rachunku bankowego podmiotom[...]
Stosowanie RODO w UE nałożono już sankcję o wartości 55,955,871 mln euro.
Tak mówi nowy ​ raport Europejskiej Rady Ochrony Danych, który zawiera „pierwszy przegląd wdrażania rozporządzenia RODO oraz role i środki krajowych organów nadzorczych”. Raport[...]
Kontrola RODO w Spółdzielni
Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO rocznym planem kontroli sektorowych, w 2019 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych zweryfikuje przetwarzanie danych[...]
Klauzule RODO w Szkole
W artykule zostaną opublikowane ciągle aktualne przykłady błędnej interpretacji podstaw przetwarzania danych osobowych, jaką jest zgoda oraz realizacja obowiązków informacyjnych.[...]
Naruszenia RODO w Oświacie
Artykuł ma na celu przedstawienie praktycznych rozwiązań przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych na podstawie wytycznych[...]
profile-pic
profile-pic
profile-pic
profile-pic
profile-pic
profile-pic

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Audyt Bezpieczeństwa został przeprowadzony w sposób profesjonalny, doświadczenie pracowników Elit Partner pozwoliło na szybkie i sprawne wykonanie usługi.

EDMUND KORGOL - Starosta

Bank Spółdzielczy w Przedborzu

Elit Partner Sp. z o.o. jest firmą solidną i kompetentną, wywiązującą się z zawartych umów i zawsze służącą pomocą w dostosowaniu oferty do potrzeb klienta. Pomocną przy rozwiązywaniu problemów oraz wysoko ceniącą standardy wykonania

Paweł Sarna - Zastępca Prezesa Zarządu

SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Firma Elit Partner w sposób rzetelny i profesjonalny pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dzięki tej współpracy wszystkie działania związane z ochroną danych osobowych przeprowadzane są na wysokim poziomie.

Krzysztof Mażul - Prezes Zarządu

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

Zakres przeprowadzonego audytu przez firmę Elit Partner przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Cezary Mielcarz - WICEDYREKTOR

STOWARZYSZENIE WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020

Rekomendujemy firmę Elit Partner Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług z zakresu ochrony danych osobowych oraz rzetelnego partnera do współpracy

Paweł Czacharowski - Dyrektor Biura Zarządu

DCR Sp. z o.o.

Elit Partner Sp. z o.o. dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, która pomaga i doradza w kwestiach związanych z Bezpieczeństwem Informacji

Paweł Hryniewicki - V-ce Prezes Zarządu

Rzuć Okiem na Zalety Naszych Usług Podstawowych

Audyt Zgodności RODO  

Realizacja usługi wykaże jakie należy podjąć drogi dla spełnienia wymagań Rozporządzenia PE. Audyt będzie skutecznym sprawdzaniem dla wdrożonych form zabezpieczeń oraz zgodności z prawem do ochrony danych osobowych. 

Wdrożenie RODO 

Uzyskasz system ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami Rozporządzenia PE. Poprzez realizacje audytu zerowego, przygotowanie i wdrożenie procedur oraz rozwiązań dla wymagań RODO.

Szkolenia

Szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, prowadzone przez wieloletnich praktyków - audytorów zwracających uwagi na praktyczne aspekty zabezpieczeń. Ćwiczenia i przykłady na podstawie stwierdzonych naruszeń i niezgodności w projektach audytowych.

Przejęcie funkcji IOD

Będziesz objęty stałą obsługą w zakresie nadzorowania procesów związanych z ochroną danych osobowych. Nie musisz się martwić o aktualizację dokumentacji, szkolenia personelu, kontrole audyty i sprawdzenia