ABI w niepełnym wymiarze godzin

ABI w niepełnym wymiarze godzin bądź, jako pracownik z pozostałymi obowiązkami. 

Zdarza nam się otrzymywać pytania dotyczące pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w niepełnym wymiarze godzin

Zgodnie z art. 36a ust. 4 u.o.d.o., dopuszczalne jest wykonywanie przez Administratora także innych czynności powierzonych przez administratora danych, w tym przetwarzania danych osobowych. Jednak w żadnym przypadku nie powinno to naruszać prawidłowego wykonywania zadań ABI określonych w art. 36a ust. 2 u.o.d.o. Osoba wykonująca obowiązki ABI może to czynić w niepełnym wymiarze godzin, pod warunkiem, że w tym czasie ma możliwość rzeczywistego zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Okazać się może, że w takiej sytuacji potrzebne będzie wsparcie innych osób i komórek organizacyjnych administratora danych.

Do podstawowych zadań Administratora należy przede wszystkim:

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej od 1 stycznia ubiegłego roku do zakresu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

  • ABI sprawuje ustawowy nadzór nad kompletnością i aktualnością dokumentacji (polityki, instrukcji, oświadczeń i upoważnień, ewidencji)
  • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej raz w roku plus sprawozdanie pokontrolne do ADO oraz na ewentualne zlecenie GIODO
  • Ustawowy obowiązek żeby zapoznawać pracowników z zasadami ochrony danych osobowych (udokumentowane szkolenia)
  • Prowadzenie rejestru zbioru danych (wewnętrznego). UWAGA: nie trzeba zbiorów z tego rejestru zgłaszać do GIODO, jak to było wymagane do końca roku 2014.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przejęciu funkcji ABI, bądź wdrożeniu dokumentacji przetwarzania danych osobowych m.in. Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Możesz skorzystać z naszych usług z tego zakresu.

Przeczytaj więcej o przejęciu funkcji ABI


Dlaczego warto wybrać Elit Partner?

171 
PROJEKTÓW
3286 
PRZESZKOLONYCH OSÓB 

Opinie uczestników szkoleń

Analiza wyników ankiet (wypełnionych przez klientów)


Opinie klientów

profile-pic

STOWARZYSZENIE WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020

Rekomendujemy firmę Elit Partner Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług z zakresu ochrony danych osobowych oraz rzetelnego partnera do współpracy

Paweł Czacharowski Dyrektor Biura Zarządu
profile-pic

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

Zakres przeprowadzonego audytu przez firmę Elit Partner przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Cezary Mielcarz WICEDYREKTOR
profile-pic

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Audyt Bezpieczeństwa został przeprowadzony w sposób profesjonalny, doświadczenie pracowników Elit Partner pozwoliło na szybkie i sprawne wykonanie usługi.

EDMUND KORGOL Starosta
profile-pic

Bank Spółdzielczy w Przedborzu

Elit Partner Sp. z o.o. jest firmą solidną i kompetentną, wywiązującą się z zawartych umów i zawsze służącą pomocą w dostosowaniu oferty do potrzeb klienta. Pomocną przy rozwiązywaniu problemów oraz wysoko ceniącą standardy wykonania

Paweł Sarna Zastępca Prezesa Zarządu

Kompetencje zespołu projektowego

Wybierając konsultantów firmy Elit Partner  zyskasz pewność współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem. Wszystkie  projekty doradcze realizowane są przez specjalistów z branży m.in. audytorów wiodących norm ISO, inżynierów informatyki, doświadczonych administratorów bezpieczeństwa informacji.


Udostępnij Treść