IOD niezbędny w Spółdzielniach prowadzących monitoring

Organ nadzorczy w sprawach ochrony danych osobowych ​​- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przypomina ​​w stworzonym Sprawozdaniu z działalności w roku 2018 o obowiązku wyznaczenia IOD - Inspektora Ochrony Danych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe które prowadzą monitoring wizyjny.

Obowiązek wyznaczenia IOD - art. 37 RODO

Artykuł  37 RODO Wyznaczenie inspektora ochrony danych
1. Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy:
b)główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;

W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu spółdzielnie wykonują regularne operacje na danych, które polegają np. na zapisywaniu, przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób. A tym samym uznać należy, że stosowanie monitoringu przez spółdzielnie wymaga regularnego i systematycznego monitorowania osób na tzw. dużą skalę. 

W Sprawozdaniu organ nadzorczy przypomina również, że w ramach przetwarzania wizerunku podczas realizacji monitoringu dane zbierane są nie tylko od lokatorów tych spółdzielni ale również innych osób np. przechodniów, osób prowadzących punkty usługowe i handlowe zlokalizowane na terenie spółdzielnie. 

Wobec Spółdzielni Mieszkaniowych, które mimo obowiązku wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie podjęły działań w tym zakresie UODO prowadzi postępowania administracyjne. 

Pełną treść Sprawozdania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za rok 2018 znajdziecie pod linkiem:

https://uodo.gov.pl/437 

Serdecznie polecamy zapoznanie się z pełną treścią sprawozdania organu.

Chcesz powierzyć funkcję IOD firmie zewnętrznej, skontaktuj się z nami!


Udostępnij Treść