Korzyści z normy ISO 22310

Korzyści ze stosowania normy ISO 22301

Największą nagrodą za przestrzeganie i ciągłe wdrażanie norm są realne korzyści, jakie wpływają na działanie i bezpieczeństwo danej jednostki. Chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na pozytywne aspekty wdrażania normy ISO 22301. Istnieje wiele korzyści, które mają bezpośredni wpływ na organizację, wymieniliśmy tylko kilka, które według nas są kluczowe i reprezentatywne dla Wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.

Dlaczego warto wdrożyć SZCD?

  1. Podstawową korzyścią wynikającą z normy jest wzrost zaufania wobec danej organizacji. Wpływa to na liczbę pozyskiwanych klientów. Jednym słowem norma ISO 22301 daje warunki do stworzenia rzetelnych podstaw i planów.
  2. Bardzo istotnym aspektem w zarządzaniu ryzykiem jest oszczędność związana z ograniczeniem występowania możliwych skutków zakłóceń.
  3. Norma zapewnia dostęp do aktualnych informacji dotyczących wszelkich zobowiązań regulacyjnych lub potrzeb społecznych w przypadku wystąpienia zakłóceń.
  4. Opracowanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wymaga zapoznania się z dostępnymi materiałami dotyczącymi normy oraz czynnego udziału w szkoleniach. Wszystkie te działania znacznie podnoszą kompetencje pracowników z tego zakresu.
  5. W ramach normy jasno formułowane są oczekiwania i ulepszane są relacje w łańcuchu dostaw i współpracy z partnerami.

Rekomendacja D

Kolejnym ważnym aspektem dla prawidłowego funkcjonowania danej jednostki w przypadku Banków jest zachowanie zgodności z obowiązującą  Rekomendacją D. Została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego i zawiera szereg zaleceń, również w zakresie ciągłości działania infrastruktury IT. Co zrobić by sprawdzić funkcjonowanie zasad Rekomendacji?

Trzeba zbadać zgodności dotyczące zarządzaniem obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszymi usługami.

Audyt Rekomendacja D

Wnioski

Dodajmy, że istnieje wiele zasad, które regulując nasze działania pomagają nam w sprawnych zarządzaniu i prawidłowym funkcjonowaniu. Bardzo istotne dla osiągnięcia sukcesu jest, aby Wasza jednostka działała jako zgrany zespół a kierownictwo było zaangażowane we wszystkie aspekty wdrażania normy. Dbajmy o przeszkolenie pracowników a wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania usprawni Państwa pracę.

Szczegółowe informacje na temat Wdrożeniem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 znajdziesz pod adresem:

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

 

Udostępnij Treść
Inne Artykuły
No related posts for this content