Udostępnij Treść

Audyt Informatyczny

Audyt informatyczny służy sprawdzeniu czy rozwój, wdrażanie i obsługa systemów informatycznych spełniają cele biznesowe, chronią zasoby informacyjne i zachowują integralność. Audyt to proces analizy wdrożenia systemów informatycznych oraz informatycznych mechanizmów kontroli.

Opis

Audyt Informatyczny

Dlaczego warto?

Audyt informatyczny służy sprawdzeniu czy rozwój, wdrażanie i obsługa systemów informatycznych spełniają cele biznesowe, chronią zasoby informacyjne i zachowują integralność. Audyt to proces analizy wdrożenia systemów informatycznych oraz informatycznych mechanizmów kontroli.

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

– Ustalenie celów i zakresu audytu informatycznego;

– Szacowanie ryzyka przy ustalaniu próbek audytu;

– Stworzenie programu audytu;

– Rozpoznanie źródeł informacji;

– Określenie technik i narzędzi pozyskiwania informacji.

Przykładowy zakres audytu

Badanie ładu informatycznego

– Kontekstu organizacji kierunku, potrzeb i monitoringu;

– Strategii i planowania informatycznego;

– Struktury, standardów, polityk i procesów organizacyjnych np.:

– Polityki zarządzania zasobami ludzkimi;

– Polityki dotyczącej dokumentacji i przechowywania dokumentów;

– Polityki outsourcingu;

– Polityki bezpieczeństwa informatycznego.

– Weryfikacja przypisanych funkcji, ról i odpowiedzialności;

– Badanie kontroli wewnętrznej;

– Zarządzania ryzykiem;

– Mechanizmów zgodności.

– Ocena decyzji inwestycyjnych dotyczących rozwijania i nabywania rozwiązań;

– Eksploatacji systemów informatycznych;

– Przypisanych zasobów i ludzi do realizacji celów informatycznych.

 

Ocena rozwoju i nabywania rozwiązań informatycznych

– Ustalanie wymagań i zarządzanie rozwojem;

– Zarządzanie i kontrola projektu;

– Zapewnienie jakości i testowanie;

– Akwizycja i dokumentacja projektów;

– Zarządzanie konfiguracją.

 

Weryfikacja działania obszaru działu IT

– Zarządzanie ciągłością usług IT;

– Zarządzanie bezpieczeństwem informacji;

– Zarządzanie przepustowością;

– Zarządzanie problemami i incydentami;

– Zarządzanie zmianą;

– Umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA).

 

Ocena korzystania ze źródeł zewnętrznych – outsourcing IT

– Polityki outsourcingu;

– Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań systemu i materiałów referencyjnych;

– Zarządzanie dostawcą/kontraktem;

– Umowa o gwarantowanym poziomie usług (SLA);

– Ocena korzyści;

– Bezpieczeństwo;

 

Sprawdzenie planów ciągłości działania i planów odtwarzania utraconych zasobów

– Polityki ciągłości działania, planów i organizacji;

– Tworzenie funkcji ciągłości działania;

– Oceny wpływu na działalność

– Oceny istotności i wrażliwości operacji komputerowych oraz identyfikacja zasobów wspomagających;

– Identyfikacji i nadania priorytetów danym i operacjom o znaczeniu krytycznym;

– Identyfikacji zasobów wspierających operacje o znaczeniu krytycznym;

– Ustalenia priorytetów przetwarzania awaryjnego;

– Zapobiegania potencjalnym uszkodzeniom i zakłóceniom oraz ich minimalizacja;

– Wdrożenia procedur tworzenia kopii zapasowych danych i programu

– Szkoleń;

– Planów konserwacji sprzętu, zarządzania problemami oraz zarządzania zmianą.

– Środków zapobiegawczych oraz mechanizmów kontrolnych środowiska;

– Planów odtwarzania utraconych zasobów

– Dokumentacja aktualnego planu odtwarzania utraconych zasobów;

– Rozwiązania z alternatywnym miejscem;

– Testowania

– Okresowego testowania planu ciągłości;

– Aktualizacji planu ciągłości na podstawie wyników badań

– Bezpieczeństwa i podejmowanych środków i działań

– Tworzenia danych zapasowych oraz usługi odzyskiwania danych

 

Ocena bezpieczeństwa systemów informacyjnych

– Środowiska bezpieczeństwa informacji;

– Oceny ryzyka;

– Polityki bezpieczeństwa;

– Organizacji bezpieczeństwa informatycznego;

– Zarządzania łącznością i operacjami;

– Zarządzania zasobami;

– Bezpieczeństwa zasobów ludzkich;

– Bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego;

– Kontroli dostępu;

– Nabywania, rozwijania i konserwacji systemów informatycznych;

– Zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informatycznym;

– Zarządzania ciągłością działania;

– Zgodności z wymogami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Badanie mechanizmy kontroli aplikacji

– Mechanizmy kontroli wprowadzania danych;

– Mechanizmy kontroli przetwarzania;

– Mechanizmy kontroli wyprowadzania danych;

– Mechanizmy kontroli bezpieczeństwa aplikacji.

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu

– Sporządzamy raporty z wykonywanych działań wraz zaleceniami poprawy działań informatycznych;

– Doradzamy w zakresie proponowanych zmian.

 

Zamów usługę u naszego konsultanta:

ANDRZEJ MILCZARSKI

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY

Tel: 786-298-889

Mail: 

andrzej.milczarski@elitpartner.pl

MARTA BARANOWICZ

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Tel: 665-103-153

Mail: 

marta.baranowicz@elitpartner.pl


ROKSANA KLEPCZYŃSKA

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Tel: 730-298-889

Mail:

roksana.klepczynska@elitpartner.plDlaczego warto wybrać Elit Partner?

265 
PROJEKTÓW
3345 
PRZESZKOLONYCH OSÓB 

Opinie uczestników szkoleń

Analiza wyników ankiet (wypełnionych przez klientów)


Opinie klientów

profile-pic

STOWARZYSZENIE WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020

Rekomendujemy firmę Elit Partner Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług z zakresu ochrony danych osobowych oraz rzetelnego partnera do współpracy

Paweł Czacharowski Dyrektor Biura Zarządu
profile-pic

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

Zakres przeprowadzonego audytu przez firmę Elit Partner przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Cezary Mielcarz WICEDYREKTOR
profile-pic

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Audyt Bezpieczeństwa został przeprowadzony w sposób profesjonalny, doświadczenie pracowników Elit Partner pozwoliło na szybkie i sprawne wykonanie usługi.

EDMUND KORGOL Starosta
profile-pic

Bank Spółdzielczy w Przedborzu

Elit Partner Sp. z o.o. jest firmą solidną i kompetentną, wywiązującą się z zawartych umów i zawsze służącą pomocą w dostosowaniu oferty do potrzeb klienta. Pomocną przy rozwiązywaniu problemów oraz wysoko ceniącą standardy wykonania

Paweł Sarna Zastępca Prezesa Zarządu

Kompetencje zespołu projektowego

Wybierając konsultantów firmy Elit Partner  zyskasz pewność współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem. Wszystkie  projekty doradcze realizowane są przez specjalistów z branży m.in. audytorów wiodących norm ISO, inżynierów informatyki, doświadczonych administratorów bezpieczeństwa informacji.