Udostępnij Treść

Audyt Ochrony Danych Osobowych

Audyt Ochrony Danych Osobowych dotyczy zarówno sfery publicznej i prywatnej, odbywa się on w miejscu wskazanym jako obszar przetwarzania danych osobowych. Polega na sprawdzeniu i ocenieniu zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych.

Prowadzone prace oparte są o wypracowane przez zespół metodyki działań uwzględniając szczegółowy plan audytu, spotkania z zamawiającym, konsultację z pracownikami, przekazanie dokumentacji, pytania sprawdzające.

Opis

Audyt Ochrony Danych Osobowych – Badanie zgodności

Dlaczego warto?

Korzyścią wynikającą z tego audytu jest to przede wszystkich ukazanie rzetelnej oceny bezpieczeństwa funkcjonowania danej jednostki.  Doradzamy Państwu w zakresie ochrony danych osobowych, dodatkowo oferujemy wsparcie poaudytowe.

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

  • Określamy plan, zakres oraz kryteria audytu.
  • Spotkanie otwierające działania audytowe.

Zakres audytu

 • Analiza i ocena środków technicznych i organizacyjnych zapewniających należyte zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych, przeprowadzona zostanie w oparciu o wymagania wynikające z ustawy i rozporządzenia, z uwzględnieniem interpretacji tych wymagań przez GIODO. W szczególności analiza obejmować będzie:
  • Określenie i zabezpieczenie obszaru przetwarzania danych osobowych.
  • Zabezpieczenie nośników danych osobowych – zarówno elektronicznych jak i papierowych.
  • Dokumentowanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Dopełnienie obowiązków informacyjnych określonych w art. 24 i art. 25 Ustawy.
  • Lokalizacje komponentów systemów informatycznych (w tym monitorów ekranowych).
  • Funkcjonalność systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe:
  • Mechanizmy identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika
  • Sposób przechowywania i przesyłania danych uwierzytelniających
  • Mechanizmy autoryzacji dostępu do danych
  • Odnotowywanie i raportowanie informacji określonych w §7 Rozporządzenia
  • Zakres operacji na danych osobowych
  • Zabezpieczenia kryptograficzne przesyłanych danych
  • Zabezpieczenia kryptograficzne składowanych danych, w tym danych przetwarzanych na komputerach przenośnych
  • Mechanizmy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
  • Mechanizmy tworzenia kopii zapasowych
  • Zabezpieczenie infrastruktury sieciowej, w szczególności styku z sieciami publicznymi
  • Zabezpieczenie zasilania
  • Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych
  • Procesy zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, w tym:
  • Zarządzanie dostępem do danych osobowych,
  • Zarządzanie danymi uwierzytelniającymi (w szczególności hasłami),
  • Udostępnianie danych osobowych,
  • Zarządzanie kopiami zapasowymi,
  • Zarządzanie kluczami kryptograficznymi wykorzystywanymi do ochrony kryptograficznej danych
  • Monitorowanie działania systemów informatycznych
  • Wprowadzanie zmian w systemach informatycznych przetwarzających dane osobowe
  • Wprowadzanie zmian w zakresie przetwarzanych danych osobowych
  • Serwis i konserwacja systemów informatycznych

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu

  • Sporządzamy raport z audytu zawierający ocenę w zakresie zapewnienia skutecznego poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Oceny te zostaną podzielone na:
 • Oceny wynikające z niezgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi
 • Oceny wynikające z niezgodności ze znanymi interpretacjami przepisów prawnych przez GIODO
 • Oceny wynikające z dobrych praktyk, których wdrożenie zoptymalizuje techniczne i/lub organizacyjne mechanizmy zabezpieczające dane osobowe.
 • Spotkanie zamykające wraz z przedstawieniem spostrzeżeń
 • Przekazanie raportu.
 • Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych.

Zamów usługę u naszego konsultanta:

ANDRZEJ MILCZARSKI

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY

Tel: 786-298-889

andrzej.milczarski@elitpartner.pl

MARTA BARANOWICZ

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Tel: 665-103-153

marta.baranowicz@elitpartner.pl


ROKSANA KLEPCZYŃSKA

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Tel: 730-298-889

roksana.klepczynska@elitpartner.plDlaczego warto wybrać Elit Partner?

265 
PROJEKTÓW
3345 
PRZESZKOLONYCH OSÓB 

Opinie uczestników szkoleń

Analiza wyników ankiet (wypełnionych przez klientów)


Opinie klientów

profile-pic

STOWARZYSZENIE WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020

Rekomendujemy firmę Elit Partner Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług z zakresu ochrony danych osobowych oraz rzetelnego partnera do współpracy

Paweł Czacharowski Dyrektor Biura Zarządu
profile-pic

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

Zakres przeprowadzonego audytu przez firmę Elit Partner przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Cezary Mielcarz WICEDYREKTOR
profile-pic

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Audyt Bezpieczeństwa został przeprowadzony w sposób profesjonalny, doświadczenie pracowników Elit Partner pozwoliło na szybkie i sprawne wykonanie usługi.

EDMUND KORGOL Starosta
profile-pic

Bank Spółdzielczy w Przedborzu

Elit Partner Sp. z o.o. jest firmą solidną i kompetentną, wywiązującą się z zawartych umów i zawsze służącą pomocą w dostosowaniu oferty do potrzeb klienta. Pomocną przy rozwiązywaniu problemów oraz wysoko ceniącą standardy wykonania

Paweł Sarna Zastępca Prezesa Zarządu

Kompetencje zespołu projektowego

Wybierając konsultantów firmy Elit Partner  zyskasz pewność współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem. Wszystkie  projekty doradcze realizowane są przez specjalistów z branży m.in. audytorów wiodących norm ISO, inżynierów informatyki, doświadczonych administratorów bezpieczeństwa informacji.