Udostępnij Treść

Audyt RODO w Spółdzielni Mieszkaniowej – Sposób prowadzenia i zabezpieczenia przez spółdzielnie mieszkaniowe rejestru członków

Korzystając z usługi Audytu RODO w Spółdzielni Mieszkaniowej przygotujesz się do ewentualnej kontroli i sprawdzisz stan przygotowania do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Opis

Korzystając z usługi audytu RODO przygotujesz się do ewentualnej kontroli i sprawdzisz stan przygotowania do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Zakres usługi:

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą:

 • Określamy plan, zakres oraz kryteria audytu.
 • Spotkanie otwierające działania audytowe. 

Zakres audytu:

 • Sprawdzenie podstaw przetwarzania danych osobowych obejmując:
  • Weryfikacja zgód na przetwarzanie danych osobowych (dobrowolność wyrażania zgody, domniemanie, zasada celowości). Z uwzględnieniem procesu rekrutacji i danych zbieranych od osób niebędących członkami spółdzielni.
  • Obowiązki prawne i umowne. Stosowanie art. 30 prawa spółdzielczego w zakresie prowadzenia rejestru członków oraz weryfikacja Statutu spółdzielni.
  • Uzasadniony interes Administratora, w szczególności zbieranie danych w ramach ewidencji korespondencji, przyjmowania awarii i usterek, realizacji celów statutowych.
  • Badanie zasadności przetwarzania danych szczególnej kategorii oraz form ich zabezpieczeń (tzw. wrażliwych) tj. informacje przekazywane w sprawach dotyczących zadłużenia i ich udostępnianie.
 • Weryfikacja realizacji obowiązków informacyjnych i sprawdzenie procesu profilowania danych osobowych:
  • Spełnienie obowiązku informacyjnego (kompletność przekazywanych danych, jasność i przejrzystość informacji)
  • Realizacja i spełnienie obowiązków dla profilowania danych.
  • Analiza i ocena spełnienia obowiązków organizacji w zakresie rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 • Wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych tzw. polityk ochrony,
  • Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania
  • Weryfikacji przygotowanej oceny skutków dla ochrony danych
  • Procedury zarządzania ryzykiem
  • Obowiązek realizacji oceny
  • Postępowanie i procedury związane z naruszeniami danych osobowych
  • Ocena stopnia zabezpieczenia danych osobowych, stosowanych środków organizacyjnych
 • Badanie przygotowania do zmian w zakresie inspektora ochrony danych
  • Wyznaczenie inspektora ochrony danych
  • Status i pozycja DPO
  • Zadania i przygotowanie DPO
 • Sprawowanie nadzoru nad elektronicznym przetwarzanie danych osobowych
 • Wydawanie poleceń i upoważnień przez Administratora
 • Wizja lokalna obszaru przetwarzania
 • Sprawdzenie wdrożonych form zabezpieczeń fizycznych
 • Ocena stopnia zabezpieczenia danych osobowych, stosowanych środków technicznych infrastruktury informatycznej
 • Mierzenie skuteczności mechanizmów kontrolnych dla wprowadzonych środków
 • Zabezpieczenia danych przetwarzanych mobilnie
 • Przygotowanie na utratę dostępności
 • Polityki haseł i ich stosowanie
 • Zabezpieczenia sieci
 • Badanie ankietowe związane z wymaganiami dla systemów przetwarzających dane osobowe
 • Badanie procesów współpracy z podmiotami zewnętrznymi – powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Kryteria doboru i stosowane klauzule umowne
 • Podpisane umowy i sprawowany nadzór

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu:

 • Sporządzamy raport z audytu zawierający ocenę w zakresie zapewnienia skutecznego poziomu bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Oceny te zostaną podzielone na:
  • Oceny wynikające z niezgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi
  • Oceny wynikające z niezgodności ze opublikowanymi zaleceniami Grupy Roboczej Artykułu 29
  • Oceny wynikające z dobrych praktyk, których wdrożenie zoptymalizuje techniczne i/lub organizacyjne mechanizmy zabezpieczające dane osobowe

 • Spotkanie zamykające wraz z przedstawieniem spostrzeżeń
 • Przekazanie raportu
 • Doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych

Zamów usługę u naszego konsultanta:

ANDRZEJ MILCZARSKI

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY

Tel: 786-298-889

andrzej.milczarski@elitpartner.pl

MARTA BARANOWICZ

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Tel: 665-103-153

marta.baranowicz@elitpartner.pl


ROKSANA KLEPCZYŃSKA

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Tel: 730-298-889

roksana.klepczynska@elitpartner.plDlaczego warto wybrać Elit Partner?

265
PROJEKTÓW
3345 
PRZESZKOLONYCH OSÓB 

Opinie uczestników szkoleń

Analiza wyników ankiet (wypełnionych przez klientów)


Opinie klientów

profile-pic

STOWARZYSZENIE WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020

Rekomendujemy firmę Elit Partner Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług z zakresu ochrony danych osobowych oraz rzetelnego partnera do współpracy

Paweł Czacharowski Dyrektor Biura Zarządu
profile-pic

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

Zakres przeprowadzonego audytu przez firmę Elit Partner przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Cezary Mielcarz WICEDYREKTOR
profile-pic

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Audyt Bezpieczeństwa został przeprowadzony w sposób profesjonalny, doświadczenie pracowników Elit Partner pozwoliło na szybkie i sprawne wykonanie usługi.

EDMUND KORGOL Starosta
profile-pic

Bank Spółdzielczy w Przedborzu

Elit Partner Sp. z o.o. jest firmą solidną i kompetentną, wywiązującą się z zawartych umów i zawsze służącą pomocą w dostosowaniu oferty do potrzeb klienta. Pomocną przy rozwiązywaniu problemów oraz wysoko ceniącą standardy wykonania

Paweł Sarna Zastępca Prezesa Zarządu

Kompetencje zespołu projektowego

Wybierając konsultantów firmy Elit Partner  zyskasz pewność współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem. Wszystkie  projekty doradcze realizowane są przez specjalistów z branży m.in. audytorów wiodących norm ISO, inżynierów informatyki, doświadczonych administratorów bezpieczeństwa informacji.