Udostępnij Treść

Audyt Zgodności KRI

Audyt zapewni przede wszystkim obiektywną i bezstronną ocenę czy Państwa jednostka osiągnęła zamierzone rezultaty, przez które rozumiemy spełnienie minimalnych wymagań KRI w zakresie BI oraz zgodność z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Państwa.

Opis

Audyt Zgodności KRI

Dlaczego warto?

Audyt zapewni przede wszystkim obiektywną i bezstronną ocenę czy Państwa jednostka osiągnęła zamierzone rezultaty, przez które rozumiemy spełnienie minimalnych wymagań KRI w zakresie BI oraz zgodność z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Państwa.

Ustalenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

-Określamy plan, zakres oraz kryteria audytu.

-Spotkanie otwierające działania audytowe

Zakres audytu

Sprawdzamy spójność, zgodność z przepisami prawa oraz Krajowymi Ramami Interoperacyjności w danych obszarach:

  • System zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych:

-Dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa informacji

-Analiza zagrożeń związanych z przetwarzaniem informacji

-Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania informatycznego

-Zarządzanie uprawnieniami do pracy w systemach informatycznych

-Szkolenia pracowników zaangażowanych w proces przetwarzania informacji

-Praca na odległość i mobilne przetwarzanie danych

-Serwis sprzętu informatycznego i oprogramowania

-Procedury zgłaszania incydentów naruszeń bezpieczeństwa informacji

-Audyt wewnętrzny w zakresu bezpieczeństwa informacji

-Sprawdzenie procedur dotyczących kopii

-Wykonywanie ww. procedur

-Projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych

-Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dostępu do informacji

-Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne systemów informatycznych

-Rozliczalność działań w systemach informatycznych

Podsumowanie oraz wnioski z przeprowadzonego audytu

-Sporządzamy raport z audytu, w którym zawarty jest opis funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w odniesieniu do wytycznych zawartych w rozporządzeniu i rekomendacji.

-Spotkanie zamykające oraz przekazanie raportu.

-Doradzamy w zakresie wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności.

Zamów usługę u naszego konsultanta:

ANDRZEJ MILCZARSKI

DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY

Tel: 786-298-889

andrzej.milczarski@elitpartner.pl

MARTA BARANOWICZ

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Tel: 665-103-153

marta.baranowicz@elitpartner.pl


ROKSANA KLEPCZYŃSKA

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Tel: 730-298-889

roksana.klepczynska@elitpartner.plDlaczego warto wybrać Elit Partner?

265 
PROJEKTÓW
3345 
PRZESZKOLONYCH OSÓB 

Opinie uczestników szkoleń

Analiza wyników ankiet (wypełnionych przez klientów)


Opinie klientów

profile-pic

STOWARZYSZENIE WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020

Rekomendujemy firmę Elit Partner Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług z zakresu ochrony danych osobowych oraz rzetelnego partnera do współpracy

Paweł Czacharowski Dyrektor Biura Zarządu
profile-pic

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

Zakres przeprowadzonego audytu przez firmę Elit Partner przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Cezary Mielcarz WICEDYREKTOR
profile-pic

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Audyt Bezpieczeństwa został przeprowadzony w sposób profesjonalny, doświadczenie pracowników Elit Partner pozwoliło na szybkie i sprawne wykonanie usługi.

EDMUND KORGOL Starosta
profile-pic

Bank Spółdzielczy w Przedborzu

Elit Partner Sp. z o.o. jest firmą solidną i kompetentną, wywiązującą się z zawartych umów i zawsze służącą pomocą w dostosowaniu oferty do potrzeb klienta. Pomocną przy rozwiązywaniu problemów oraz wysoko ceniącą standardy wykonania

Paweł Sarna Zastępca Prezesa Zarządu

Kompetencje zespołu projektowego

Wybierając konsultantów firmy Elit Partner  zyskasz pewność współpracy z doświadczonym i profesjonalnym zespołem. Wszystkie  projekty doradcze realizowane są przez specjalistów z branży m.in. audytorów wiodących norm ISO, inżynierów informatyki, doświadczonych administratorów bezpieczeństwa informacji.