RODO a praca radnych - darmowy poradnik

W związku z pojawiającymi się naruszeniami w trakcie Sesji Rad u klientów obsługiwanych w ramach outsourcingu IOD przez Elit Partner związanymi z:

 • Ustnym ujawnieniem danych osobowych;
 • Nieprawidłową anonimizacją danych publikowanych na BIP
 • Przekraczaniem uprawnienia kontrolnych radnych 
 • Błędnym operowanie danych skarżących

Opracowany został darmowy poradnik "RODO w pracy radnego" - praca radnego a ochrony danych osobowych. Dokument zawiera opis wybranych elementów warsztatu pracy radnych na danych osobowych. Ze szczególnym naciskiem na przetwarzanie danych w trakcie trwania posiedzeń rady.

Zadania, poruszone w poradniku nie należą do prostych przede wszystkim z uwagi na nagrywanie na żywo sesji rad i sejmików oraz umieszczanie ich w Biuletynach Informacji Publicznej. Kolejne wyzwania czekające na radnych związane są z poprawnym publikowaniem informacji oraz pracą w obszarach. W których ochrona danych przenika się ze sferą informacji publicznej.

Prezentowany poradnik ma za zadanie zwrócić uwagę czytelników na najważniejsze aspekty ochrony danych w trakcie realizacji mandatu radnego oraz towarzyszące im ryzyka.

Zawartość poradnika

W poradniku RODO a praca radnych poruszono następujące kwestie:

 1.  Ustalenie Administratora
 2. Nagrywanie sesji rad i sejmików
 3. Milczenie jest złotem - posługiwanie się danymi
 4. Dokumentowanie posiedzeń oraz publikowanie protokołów
 5. Uprawnienia kontrolne radnego
 6. Operowanie danymi skarżących
 7. Odpowiedzialność

Dziękujemy!
Za zapoznanie się z materiałem, jeżeli chciałbyś zlecić firmie zewnętrznej przekazanie powyższych informacji Radnym wraz z przykładami zapraszamy do kontaktu.


Udostępnij Treść